Genel Kullanım Şartları

Kullanım Şartları

Bu Kullanım Şartları (bundan sonra kısaca ‘’ denecektir) ‘Hizmet Sunucu’ (aşağıda açıklanmıştır) ve Web Sitesine erişen ve herhangi bir şekilde bu sitede bulunan içerikten ve özelliklerden faydalanan tüm taraflar (aşağıda açıklanmıştır; bundan sonra ‘Ziyaretçiler’ denecektir) arasındaki ilişkilerin esaslarını belirler.

Hizmet Sunucu ve Ziyaretçiler birlikte ‘Tarafları’ oluştururlar.

Genel

CanliSkor.com web sitesinde Hizmet Sunucu tarafından sunulan özelliklerin ve hizmetlerin bazıları veya tümü ve mobil uygulamalar (bundan sonra ‘Web sitesi’ denecektir) ve burada bulunan bilgiler, materyaller ve bağlantılar aşağıdaki KŞ ile bağlıdır. Daha önce Hizmet Sunucu tarafından yazılı olarak belirtilmedikçe, KŞ Hizmet Sunucu ile Ziyaretçiler arasında Web Sitesinde sunulan bazı veya tüm fonksiyonların kullanımı konusundaki ilişkinin esaslarını belirlemektedir.

Ziyaretçi Web Sitesini kullanmadan önce KŞ’nı dikkatli bir şekilde okumak ve anlamaktan sorumludur. Web Sitesini görüntüleyen bir Ziyaretçi başka herhangi bir şey yapmasına gerek kalmadan KŞ’nı okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılır.

Hizmet Sunucu uygun bulduğu anda bu KŞ’na ekleme yapmak, sonlandırmak, askıya almak ve/veya desteklemek hakkını saklı tutar.

Hizmet Sunucu, Ziyaretçilerin bu sayfanın içeriğini dikkatli bir şekilde okumasını tavsiye eder. Bu Web Sitesini kullanarak KŞ’na yapılan değişikliklerden haberdar olsun olmasın, Ziyaretçiler KŞ'nı kabul etmiş sayılırlar.

Hizmet Sunucu tüm Ziyaretçilerin Web sitesini en son güncellemeleriyle birlikte KŞ esaslarına göre kullandığını doğrulamak zorunda değildir. Yürürlükte olan KŞ Web sitesinde yayınlanmış olan versiyondur.

Web sitesi sadece yasal amaçlar için kullanılabilir. Web sitesinin herhangi bir materyalin yürürlükte olan herhangi bir kanım, düzenleme veya herhangi bir üçüncü tarafın hakkını ihlal edecek şekilde aktarımı, dağıtımı, yayını veya saklanması için kullanımı kesinlikle yasaktır. Bu (bununla sınırlı olmamakla birlikte) Web sitesinin telif haklarını, marka haklarını, ticaret sırlarını veya diğer entelektüel mülk haklarını ihlal eden, küçük yaştakilere zararlı olabilecek veya yasa dışı bir eylem oluşturabilecek veya taciz amaçlı olan, iftira eden veya küçük düşürücü olan, herhangi bir gizlilik veya veri koruma kanununu ihlal eden, dolandırıcılık içerikli olan veya kumar yasalarını veya döviz kontrol kanunlarını ihlal edici nitelikte herhangi bir materyalin aktarımı, dağıtımı, yayını veya saklanması da dâhildir.

Web sitesinin yanlış kullanımı ve/veya kötüye kullanımı durumunda, Hizmet Sunucu Ziyaretçilerin Web Sitesine erişimini engellemek veya Ziyaretçinin adına açılmış olan hesabı kapatma hakkını saklı tutar. Hizmet Sunucu Ziyaretçilere karşı dava açma hakkını saklı tutar.

Hizmetler

Web sitesi spor etkinlikleri için canlı spor bilgileri, gerçek zamanlı spor skorları, maç sonuçları, fikstür, kadro ve spor istatistikleri içeren bir interaktif web sitesi ve bir mobil uygulama/özellik sunmaktadır. Web sitesinde yer alan maç sonuçları, diğer istatistik bilgiler diğer bağımsız kaynaklardan (üçüncü taraflardan) alınan bilgileri veya büro çalışması sonucu veya diğer resmi web sitelerinden elde edilmektedir. Hizmet Sunucu Web Sitesinde yer alan içeriği ve maç sonuçlarını veya diğer bilgileri düzenli olarak güncellemek için elinden geleni yapsa da, Web Sitesinde yer alan bilgileri diğer kaynaklardan teyit etmenizi tavsiye ederiz. Hizmet Sunucu, Ziyaretçinin Web Sitesinde yer alan sonuçları veya diğer bilgileri kullanımından sorumlu tutulamaz.

Üçüncü Parti Web Siteleri

Ziyaretçi Web Sitesini inceledikten sonra herhangi bir üçüncü tarafla giriştiği iletişimin istemli veya istemsiz olarak ve bu iletişimin sonucunda elde edilen sonuçların Hizmet Sunucudan tamamen bağımsızdır ve Hizmet Sunucu hiçbir şekilde bu iletişimin sonucunda elde edilen doğrudan veya dolaylı herhangi bir anlaşma, bir beklenti veya diğer sonuçlardan dolayı sorumlu tutulamaz.

Ziyaretçi ve böyle bir üçüncü taraf arasında oluşan herhangi bir anlaşmazlık veya davaya hiçbir şekilde Hizmet Sunucu dahil edilemez.

Aralarında Web Sitesinde reklamı yapılanlar da dahil olmak üzere üçüncü partiler Ziyaretçilerin Kişisel Bilgilerine veya Ziyaretçinin Hizmet Sunucuya verdiği diğer verilere erişimi yoktur.

Görsel/İşitsel İçerik

Hizmet Sunucu Web Sitesinden hareketle ziyaret edilebilecek olan harici web sitelerinin içeriğinden sorumlu değildir. Web sitesinde bulunan video içerikleri Hizmet Sunucunun sunucularında bulunmamakta ve bulunduğu sunucuya Hizmet Sunucu tarafından yüklenmemektedir.

Aktif Olmayan Hesaplar

Bir Ziyaretçi Web Sitesinde bir hesap açtıysa, ancak 60 gün boyunca hesabına giriş yapmadıysa, Hizmet Sunucu hesabı daha önceden bildirmeden kapatma hakkına sahiptir.

Entelektüel Mülk

Hizmet Sunucudan daha önce alınmış bir yetki olmadan Ziyaretçiler Web Sitesindeki herhangi bir içeriği kopyalayamaz, değiştiremez, kurcalayamaz, dağıtamaz, yayınlayamaz, görüntüleyemez, yeniden üretemez, yükleyemez, indiremez veya Web Sitesinin içeriğini başka herhangi bir şekilde değiştiremez.

Yukarıda belirtilen maddenin ihlal edilmesi Avrupa Birliği mevzuatı çerçevesinde entelektüel mülk haklarının veya yürürlükteki diğer yasaların ihlal edilmesi anlamına gelebilir. Hizmet Sunucu ve onun yerine yetkilendirilmiş herhangi bir üçüncü taraf yasaların izin verdiği ölçüde bu ihlalden doğrudan veya dolaylı olarak doğmuş olan zararın tazmin edilmesi için gerekli işlemleri başlatabilir.

İlişki Türü

Bu KŞ Ziyaretçi ile Hizmet Sunucu arasında herhangi bir ilişki, aracılık veya ortaklık kurmaz.

Anlaşmanın İhlali

Ziyaretçi bu KŞ’ndan herhangi bir maddeye uymazsa veya Hizmet Sunucu mantıklı bir şekilde bir Ziyaretçinin doğrudan veya dolaylı olarak bu KŞ’ndan herhangi bir maddeye uymadığını tespit ettiğinde, Hizmet Sunucu tamamen kendi takdir hakkını kullanarak Ziyaretçiyi Web Sitesini erişimden mahrum bırakabilir ve Ziyaretçinin adına açılmış olan veya onunla ilişkili olan her türlü hesabı kapatabilir ve yine takdir hakkında olarak Ziyaretçiye karşı dava açabilir.

Yasaya Uygunluk

Ziyaretçilere bulundukları ve/veya ikamet ettikleri ve/veya oturdukları ülkede geçerli olan mevzuata uymaları tavsiye edilir. Hizmet Sunucu Ziyaretçinin Web Sitesini kullanımıyla ilgili olarak yapılan yasaya aykırı davranışlardan dolayı hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.

Hukuk & Forum ve/veya Topluluk

Bu Anlaşma Malta ülkesinin kanunlarına uygun olarak ve hukuk prensiplerine aykırı olmayacak şekilde yapılandırılmıştır ve uygulanmaktadır. Taraflar bu Anlaşmadan doğan her türlü anlaşmazlığın çözümü için Malta ülkesi mahkemelerine başvururlar. Bu Anlaşma kapsam dışı tutulduğu açıkça belirtilen Uluslararası Satım Sözleşmelerine İlişkin Birleşmiş Milletler Antlaşması hükümlerine göre uygulanmaz.

Başlıklar

Başlıklar basitliği sağlamak ve bu KŞ’nın okunmasını kolaylaştırmak için kullanılmaktadır. Başlıklar, altlarında bulunan paragrafların özeti olarak değerlendirilmemelidir. Başlıklar hiçbir şekilde Hizmet Sunucu için bağlayıcı nitelikte değildir.

İstisna

Hizmet Sunucu tarafından bu KŞ kapsamında herhangi bir Ziyaretçinin yaptığı ihlal için yapılan istisna, daha sonra bu KŞ’nın herhangi bir maddesinin daha sonra ihlal edilmesi halinde aynı şekilde istisna yapılacağı anlamına gelmez.


Sorumluluk Reddi

Garantiler ve Beyanlar

Hizmet Sunucunun Web Sitesinin içeriğinin doğru olduğu ve/veya bu KŞ’nın tanıdığı yasalar uyarınca kapsam dışı bırakılamayacak olan garantiler haricinde herhangi bir amaç için uygun olduğu konusunda (açık veya üstü kapalı olarak) herhangi bir beyanda bulunmaz, söz vermez veya garanti etmez.

Ziyaretçiler bu Web Sitesini riskleri kabul ederek kullanır. Web Sitesi bir oyun veya kumar web sitesi değildir. Web Sitesinin Hizmet Sunucusu oyun veya kumar hizmetleri sunmaz, dolayısıyla oyuncuların paralarını bulundurmaz veya kontrol etmez ve oyunla ilgili herhangi bir finansal işlem yapmaz. Web Sitesinde yer alan bahis oranları Web Sitesinde bulunan bilgilerin veya fonksiyonların bir parçasıdır.

Hizmet Sunucu Web Sitesi tarafından sunulan herhangi bir fonksiyonun kullanımına izin verildiği, hizmetlerin Ziyaretçiyi tamamen memnun edeceği, tamamen güvenli olduğu ve hatasız olduğu, düzenli olarak güncellendiği, yazılı hatalarının giderildiği, hizmetin kesintisiz olarak sunulduğu, Web Sitesinin virüssüz veya arızasız olduğu, sürekli işler halde olduğu, yeterli olduğu, verilen bilgilerin veya fonksiyonların güvenilir olduğu veya elde edilen bilgilerin veya Web Sitesindeki fonksiyonların yeterli ve güvenilir olduğu yönünde herhangi bir garantide bulunmaz. Siteye erişmek isteyen kişiler bunu kendi inisiyatifleriyle yaparlar ve yerel yasalarla uyumluluğu denetlemek ve yasaların nereye kadar müsaade ettiğini öğrenmek kendi sorumluluklarıdır.

Web Sitesinde üçüncü parti web sitelerine/reklamlara/içeriklere linkler ve referanslar yer alabilir. Bunlar Ziyaretçilerin kolaylığı ve menfaati için sunulmaktadır ve hiçbir şekilde Hizmet Sunucu tarafından bu web sitesi reklamlarında/içeriğinde yer alan bilgilerden sorumlu olduğu veya onayladığı anlamına gelmemelidir. Hizmet Sunucu kendi etki alanında olmayan içeriğin veya bilgilerin, metinlerin veya grafiklerin doğruluğu veya ulaşılabilirliği il ilgili olarak açık veya üstü örtülü bir şekilde garanti vermez. Hizmet Sunucu diğer web sitelerinde bulunan herhangi bir yazılımı test etmemiştir ve bu yazılımların kalitesi, güvenliği, güvenilirliği veya uygunluğu hakkında herhangi bir beyanda bulunmaz.

Zarar veya Kayıp

Hizmet Sunucu bu Web Sitesinin kullanımından doğan ve bunlarla sınırlı olmamakla birlikte ticari bir kayıp, kar kaybı veya beklenen karların veya diğer getirilerin kaybı, işletmenin sekteye uğraması, ticari bilgilerin kaybı veya diğer her türlü maddi veya nihai kayıptan dolayı herhangi bir Ziyaretçiye veya üçüncü tarafa karşı sorumluluk kabul etmez.

Hizmet Sunucu Web Sitesinde verilen bilgiler kullanılarak elde edilen kazançlar veya uğranılan zararlardan dolayı sorumlu tutulamaz.

Üstteki iki maddenin genelliğini sınırlamamak kaydıyla, aşağıdaki konularda kesinlikle sorumluluk kabul edilmemektedir:

 1. hata(lar), yanlış basım(lar), yanlış yorum(lar), yanlış duyum(lar), yanlış okuma(lar), yanlış çeviri(ler), yazım hatası(ları), okumada yanlışlık(lar), işlem hata(ları), teknik risk(ler), kayıt hata(ları), gösterim hatası(ları), Mücbir sebep(ler) ve/veya benzeri yanlışlık(lar)/hata(lar);
 2. hizmet Sunucu’nun kurallarını ihlal;
 3. suç teşkil eden fiiller;
 4. hangi biçimde olursa olsun, Hizmet Sunucu tarafından sunulan öneriler;
 5. yasal ve/veya diğer davalar;
 6. Ziyaretçilerin veya diğer üçüncü tarafların Web Sitesini, içeriğini veya Hizmet Sunucu tarafından önerilen her türlü linki kullanımından doğan her türlü kayıp veya zarar;
 7. Ziyaretçilerin veya diğer üçüncü tarafların Web Sitesinin değiştirilmesinden, hizmetini durdurmasından veya hizmet kesilmesinden doğan her türlü kayıp veya zarar;
 8. herhangi bir kişi tarafından Web Sitesini suç amaçlı olarak kullanımı veya kontrolümüz dışındaki herhangi bir hata veya unutma veya diğer herhangi bir faktör;
 9. Web Sitesinin, Ziyaretçinin kullanıcı adı ve şifresinin girilmesini gerektiren özel bilgilere ulaşarak herhangi bir üçüncü taraf tarafından kullanılması;
 10. virüsler veya arızalardan dolayı Web Sitesinde sunulan fonksiyonlar veya diğer özelliklerdeki tutarsızlıkların Web Sitesindeki parametreleri etkilemesinden doğan zararlar, maliyetleri harcamalar, zararlar veya iddialar;
 11. ziyaretçilerin Web Sitesine erişmek için daha önce anlaşma yapmış olabileceği bir internet hizmet sunucu veya herhangi bir üçüncü taraf tarafından yapılan herhangi bir eylem veya unutma. İnternet hizmet sunucu ve Ziyaretçiler arasında bir dava açılırsa, Hizmet Sunucu bu davanın bir tarafı olamaz ve bu dava bu KŞ’nı hiçbir şekilde etkilemez;

  ve

 12. Hizmet Sunucu tarafından yetkilendirilmemiş başka bir Ziyaretçi veya herhangi bir üçüncü taraf tarafından Web Sitesine gönderilmiş olan her türlü materyalden dolayı Ziyaretçilerin uğradığı zararlar.

Gizlilik Politikası

CanliSkor.com web sitesi ve mobil uygulamaları (bundan sonra ‘Web Sitesi’ denecektir) bu siteyi veya uygulamaları görüntüleyen veya Web Sitesini kullanan herkesin, ki bundan sonra bu kişilerden ‘Ziyaretçiler’ olarak bahsedilecektir, gizliliğine önem vermektedir ve bu kişilerin gizliliğini korumak için elinden geleni yapmaktadır. Zaman zaman ve ancak daha önceden yazılı onaylarını alarak, Web Sitesi sunduğu hizmetlerin kalitesini arttırmak ve aşağıda açıklanan diğer nedenlerden dolayı Ziyaretçileri ile ilgili olarak ‘Kişisel Veri’ (aşağıda açıklanmıştır) toplar ve kullanır.

Gizlilik Politikası uluslararası Konvansiyonlar ve AB Direktiflerine uygundur; bu mevzuat Malta mevzuatında eri Koruma Kanunu (Malta yasalarında 440. Bölüm), Kişisel Verilerin İşlenmesi (Ekonomik İletişim Sektörü) Düzenlemelerinde (daha sonra yapılan değişiklikler de dahil olmak üzere 2003 tarihli 16 numaralı Yasal Tebligat) yer bulmuştur; online olarak kişisel bilgilerin toplanması konusundaki asgari gereklilikler konusunda Veri koruma Çalışma Grubunun 29. Madde 2/2001 numaralı Önerileri ve bu konudaki diğer yasalar ve uygulamalar benimsenmiştir.

Kişisel Verilerin Toplanması

Web Sitesi Ziyaretçiler sadece Web Sitesini görüntülerken herhangi bir Kişisel Veri toplamaz. Ancak, Ziyaretçiler Web Sitesinde sunulan bazı gelişmiş veya ek hizmetlerden yararlanmak için kaydolurlarken Web Sitesi bazı Kişisel Bilgiler ister. Bu durumda Web Sitesi Ziyaretçilere Kişisel Verilerinin toplanıp kullanılmasını kabul edip etmediklerini sormaktadır. Kaydolduktan sonra veya başka zamanlarda Web Sitesi Ziyaretçilerden giriş için kullandıkları eposta adresini ve şifresini girmelerini/göndermelerini isteyebilir.
Ziyaretçiler Kişisel Bilgilerini vermek veya Kişisel Verilerinin Web Sitesi tarafından toplanmasına izin vermek zorunda değildir. Ancak, Web Sitesi, sunulan hizmetler için Kişisel Bilgilerini vermek istemeyen Ziyaretçilere Web Sitesinde sunulan hizmetlerin tamamını sunamayabilir.
Ziyaretçiler Web Sitesine Kişisel Verilerini kullanmak üzere izin vermiş olsa bile, Web Sitesine geçerli nedenler göstererek bu izinlerini geri çekme hakkına da sahiptirler.

Erişim Hakkı

Ziyaretçiler Kontrolcüden (aşağıda açıklanmıştır) yazılı olarak hangi Kişisel Verilerinin toplandığını/kullanıldığını isteme hakkına sahiptir. Bu istek Kontrolcüye (aşağıda açıklanmıştır) yazılı olarak bu isteği iletmekle belirtilir. Web Sitesi toplanan Kişisel Verilerin güncel olması için mantık sınırları dâhilinde elinden geleni yapar. Ancak Ziyaretçilerin Web Sitesini Kişisel Verilerindeki değişiklikler hakkında bilgilendirmesi tavsiye edilir.

Herhangi bir Kişisel Verisinin yanlış olduğunu düşünen Ziyaretçiler, yazılı olarak Kontrolcüden bu verileri düzeltmesini isteyebilir. Ziyaretçiler aynı zamanda yasal olarak kullanılmamış olması halinde Kontrolcüden Kişisel Verilerinin engellenmesini veya silinmesini isteme hakkına sahiptir.

Kişisel Verilerin toplanması ve kullanılmasının amaçları

Web Sitesi tarafından toplanan Kişisel Veriler Veri Koruma Kanunu’na (Malta Kanunları Bölüm 440) ve diğer alt mevzuata uygun bir şekilde işlenmektedir ve bu veriler sadece aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:
 1. Ziyaretçiler ile iletişime geçmek;
 2. Ziyaretçilere unutmuş oldukları kişisel hesap şifrelerini göndermek;
 3. Ziyaretçilere aralarında Web Sitesindeki ürünler, hizmetler hakkında bilgiler ve ticari/reklam materyallerinin ve Web Sitesinin işbirliği yaptığı üçüncü tarafların reklamlarının da bulunduğu, Hizmet Sunucunun Ziyaretçilere faydalı olacağını düşündüğü bilgileri göndermek;
 4. Web Sitesinin belirli bir ölçüde kişiselleştirilmesini sağlayan ileri düzey hizmetler sunmak;
 5. Web Sitesi tarafından sunulan içeriği geliştirmek;
 6. Ziyaretçilere Web Sitesi içeriğini ve/veya şablonunu kişiselleştirme fırsatı sunmak.

Kişisel Verilerin üçüncü taraflarla paylaşılması

Hizmet Sunucu daha önceden rıza almadan Ziyaretçilerin Kişisel Verilerini hiçbir şekilde herhangi bir üçüncü parti ile paylaşmaz, satmaz, ticaretini yapmaz veya kiralamaz. Kişisel Veriler ancak ve ancak Web Sitesinin satılması sonucu üçüncü taraflarla paylaşılabilir.
Yukarıdaki madde herhangi bir yasal zorunluluğun etkisinde kalmadan Ziyaretçilerin Kişisel Verilerini üçüncü taraflara paylaşma sorumluluğu Web Sitesindedir.
Ayrıca yukarıdaki kayıt Kişisel Verilerin toplanması ve kullanılması için bir veya birkaç Amaç için kesinlikle gerekliyse, daha önce açıklanan gizlilik maddelerinin etkisinde kalmaz.
Hizmet Sunucu Ziyaretçiler, satışlar, trafik ve Web Sitesi ile ilgili diğer istatistiki bilgileri, Ziyaretçilerin herhangi bir kimlik bilgisini paylaşmadan, üçüncü taraflarla paylaşma hakkını saklı tutar.

Günlük Dosyaları

Web Sitesinin daha iyi yönetilmesini sağlamak ve Ziyaretçiler hakkında demografik bilgiler toplamak için Web Sitesi otomatik olarak tüm Ziyaretçilerin IP adreslerini ve her bir Ziyaretçi tarafından görüntülenen sayfaları kaydeder.

Çerez Feragatnamesi

“Çerez” bir web sunucusu tarafından Ziyaretçinin bilgisayarına kaydedilen bir bilgidir ve kullanıcıların web hizmetlerini kişiselleştirmek için kullanılır. Web Sitesi çerezleri Ziyaretçilerin daha sonra belirli bir fonksiyonu kullanırken ihtiyaç duyacakları işlemler hakkında bilgi saklamak için kullanır. Ziyaretçiler çerezleri kabul etmeyebilirler. Çerezlerin kullanımını kabul etmiyorsanız lütfen Web Sitesi tarafından sunulan hizmetlerden hiçbirini kullanmayınız. Çerezleri içeriği ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sunmak ve trafiğimizi analiz etmek için kullanıyoruz. Ayrıca sitemizi sosyal medya ile nasıl kullandığınız hakkındaki bilgileri reklam ve analiz ortaklarımızla paylaşıyoruz. Ayrıntılı bilgi için buraya tıklayın.

Güvenlik

Web Sitesi ve Kontrolör toplanılan ve kullanılan Kişisel Verilerin yol olması, kaybolması, yanlış kullanımı ve değiştirilmesini engellemek için hem teknik hem de organizasyonel olarak çeşitli tedbirler almıştır. Bu tedbirlere rağmen Hizmet Sunucu bu istenmeyen olayların gerçekleşmeyeceğini garanti edemez.

Kişisel Verilerin saklanacağı zaman dilimi

Kişisel Veriler ancak ve ancak toplanma amacının gerçekleştirilmesine yeterli olacağı süre boyunca saklanır. Kullanıcı hesabı 3 sene boyunca pasif durumda olursa, kullanıcı hakkında toplanan tüm Kişisel Veriler silinecektir.

Üçüncü taraf web siteleri

Üçüncü taraf web siteleri bu Gizlilik Bildirimine dahil değildir. Web Sitesi Ziyaretçilere kolaylık sağlamak için diğer sitelere linkler vermektedir. Web Sitesi üçüncü taraf web siteleri tarafından görüntülenen içerik ve bu sitelerin gizliliğinizi korumak için benimsediği önlemler hakkında sorumlu değildir. Ziyaretçilerin Web Sitesi üzerinden eriştiği diğer web sitelerinin yeterli bir Gizlilik Politikası olmayabilir.

Gizlilik Politikasının Kabulü

Ziyaretçilerin Web Sitesi ve Kontrolcü tarafından Kişisel Verilerinin toplanması ve kullanılmasına rıza göstermesi hususu yukarıdaki Gizlilik Politikasında düzenlenmiştir. Ziyaretçilerin tüm şart ve maddeleri tam olarak anlamaları ve Web Sitesi tarafından zaman zaman yapılan değişiklikler hakkında bilgi sahibi olabilmeleri için düzenli olarak Gizlilik Politikasını incelemeleri tavsiye edilmektedir.